Slapukus naudojame, bet nediegiame jų jūsų kompiuteryje, kol nepasirenkate, kad norite pereiti į kitą puslapį.
Slapukų galite atsisakyti, spustelėdami atitinkamą mygtuką. Tokiu atveju jūsų pasirinkimą atsimins vienintelis mūsų įdiegtas slapukas.

Pagalba Mokytojams Tėvams
Pagalba Mokytojams Tėvams